specialer

Vores specialer

Klik på nedenstående knapper for at læse mere.

Ultralydsscanning

Hvad er Ultralydsscanning?

Du kender måske ultralydsscanning fra scanning af gravide, men ultralydsscanning kan også bruges til at vurdere skader i bevægeapparatet. Her får du nemlig et klart billede af, hvorfor du har ondt. Billederne viser, om det er dine muskler, ledbånd, knogler, slimsække eller andre strukturer, der giver dig smerter.

At få foretaget en scanning har ingen bivirkninger og er en fuldstændig smertefri undersøgelsesmetode. Lydbølger sendes ned gennem vævet og afhængig af vævets hårdhed reflekteres lydbølgerne til lydhovedet. Via avanceret teknologi omsættes lydbølgerne til billeder, og på den måde kan vi vurdere knogler, ledbånd, slimsække, menisker, muskler og hævelse/ ødemer. Desuden kan vi ved hjælp af ultralydsscanneren også vurdere, om der er betændelse i vævet.

Hvor:
Ved smerter i fødder og ankler. Knæ, skinneben og hofter. Hænder og håndled. Albuer og skuldre.

Varighed og indledende undersøgelse: Undersøgelsen varer op til 60 min. For at opnå så præcis en diagnose som muligt, indleder vi altid med en grundig fysioterapeutisk undersøgelse forud for scanningen. Med en præcis diagnose kan vi iværksætte den mest effektive behandling og give dig grundig information om din skade.

Blokadebehandling: AllerødFys samarbejder med flere læger i Allerød om at give ultralydsvejledte blokader, som er den medicinske anbefaling. Det sikrer en præcis placering af blokaden i det syge væv. Blokadebehandling kan være relevant og effektivt til nogle smertetilstande i det muskuloskeletale system, men anvendes kun efter grundig undersøgelse, ultralydsscanning og vurdering af læge.

 

Ultralydsscanning kan også afdække:

 • Om du har korrekt opspænding af bækkenbunden. Undersøgelsen betaler sig, da risikoen for udvikling af inkontinensproblemer herved falder
 • Om du spænder dine rygstabiliserende mavemuskler korrekt. Mindsker risikoen for tilbagevendende rygproblemer
 • Træthedsbrud i knogler
 • Måle senetykkelser og se om din træning har den ønskede effekt
 • Om den igangsatte behandling har effekt
 • Om din skade skal tilses af en kirurg, inden du starter på et genoptræningsforløb
 • Mulige svagheder i vævet hos idrætsfolk

Muskuloskeletal fysioterapi

Hvad er Muskuloskeletal fysioterapi?

Muskuloskeletal fysioterapi er undersøgelse, diagnostik og behandling af problemer i "bevægeapparatet". Det vil sige problemer med ryg, nakke, arme eller ben. Det er også undersøgelse, diagnostik og behandling af muskler, nerver og bindevæv, som sørger for, at vi kan bevæge os uden smerter. Og endeligt er det læren om forskellige smertemekanismer som akutte smerter, langvarige smerter og smerter, som stammer fra selve nervesystemet.

Hvornår kan muskuloskeletal fysioterapi hjælpe dig?

 • Ved akutte ryggener kan den muskuloskeletale fysioterapeut finde frem til, hvilket område problemet sidder i. Specialisten kan behandle leddet og løsne det med bestemte håndgreb. Ligeledes kan de omkringliggende muskler behandles, og du får en grundig instruktion i øvelser, du selv kan gøre. Dels for hurtigere at blive rask og dels for at forebygge at problemet kommer igen.
 • Ved langvarige ryggener kan den muskuloskeletale fysioterapeut undersøge, hvordan din ryg, led, muskler og nerver fungerer i sammenhæng med den måde, du håndterer smerter på. Ud fra dette lægges en plan, som kan bestå i behandling af ryggens led med bestemte håndgreb, anvisning af øvelser og planlægning af et længerevarende genoptræningsforløb.
 • Ved skulder- eller armsmerter, f.eks. tennisalbue kan den muskuloskeletale fysioterapeut undersøge din arm og din nakke. Ud fra undersøgelsen diagnosticeres, om generne stammer fra nakken eller om skaden eller overbelastningen sidder i armen. Behandlingen rettes mod nakken eller armen med bestemte håndgreb, som sigter på at forbedre leddenes og musklerne funktion. Du får grundig information om øvelser, som hjælper dig til at gøre dig hurtigere rask og undgå tilbagefald.
 • Ved hofte-, knæ eller fodsmerter, kan den muskuloskeletale fysioterapeut ligeledes undersøge og diagnosticere om fejlfunktionen sidder i eller omkring leddet, og om der er tale om smerter, som stammer fra ryggen. Behandlingen rettes mod leddet og dets omgivelser og kan bestå af bestemte håndgreb, som normaliserer funktionen i leddet og musklerne omkring. Også her vil behandlingen følges op med instruktion i øvelser, som fremmer funktionen og forebygger tilbagefald.

 

Varighed og indledende undersøgelse: Konsultationen varer op til 45 min. og består af en grundig samtale og undersøgelse. Undersøgelsen rettes ikke kun mod det område, hvor du har ondt, men også mod andre områder, som kan have sammenhæng med dine smerter. På baggrund af undersøgelsen opstilles der en behandlingsplan sammen med dig.

Dine fordele: Du bliver grundigt undersøgt af klinikkens bedst uddannede personale. Du modtager specialiseret og målrettet behandling. Kan også bruges hvis du ønsker en ”second opinion” om din skade eller tilstand.

Inkontinens og bækkenbundsproblemer

Inkontinens og bækkenbundsproblemer

En svag bækkenbund er hovedårsag til problemer med inkontinens. Bækkenbundstræning og blæretræning kan derfor hjælpe 3 ud af 4 personer med inkontinens. Fysioterapi under navlen kan være grænseoverskridende for nogle, derfor har vi fokus på at behandle vores patienter med lydhørhed, diskretion og stor respekt for den enkeltes grænse.

Få hjælp til bækkenbundsproblemer som:

 • inkontinens, urin- og anal-inkontinens
 • underlivssmerter
 • bækkenløsning
 • gener efter graviditet og fødsel
 • nedsynkning af underlivsorganer

 

Varighed og indledende undersøgelse:

 • Første besøg varer 45 min. 
 • Behandlingen indledes altid med en grundig journaloptagelse og information om bækkenbundens anatomi og funktion.
 • Undersøgelsen består af en gynækologisk undersøgelse af bækkenbunden med undersøgelse af muskelkvalitet og funktion.
 • Individuelt træningsprogram og behandling.
 • Undersøgelse af bækkenbunden er med til at sikre, at patienten formår at aktivere bækkenbunden korrekt og derefter kan starte genoptræningen af muskulaturen.
 • Det er af stor betydning at undersøge bækkenbunden for at kunne vurdere muskelstyrken, udholdenhed, koordination og eventuelle skader på muskulaturen. Musklernes spændingstilstand skal vurderes, således at der kan udarbejdes et træningsprogram, der er individuelt tilpasset.
 • Du modtager desuden rådgivning omkring livsstil, kost, toiletvaner, toiletteknik og bækkenbundstræning.

 

Biofeedback:

 • Ud over at undersøge muskulaturen ved at fysioterapeuten mærker på din bækkenbundsmuskulatur, tilbyder vi undersøgelse af musklernes styrke, når du spænder med en Biofeedback.
 • Biofeedback er et måleredskab, hvor en elektrode registrerer de elektriske signaler, der bliver sendt via de motoriske nervebaner. Disse signaler omsættes i et apparat til lys- og lyd-impulser. Med et sådant redskab kan patienten og fysioterapeuten øjeblikkeligt både se og høre, hvordan bækkenbundsmuskulaturen aktiveres. Dette giver et billede af, hvilket styrkemæssigt niveau bækkenbunden befinder sig på, idet den fortæller noget om, hvor mange muskelfibre der aktiveres. Længden af kontraktionerne kan registreres og tillige tidspunktet for udmattelse af bækkenbunden.
 • Biofeedback-apparatet kan desuden lejes til hjemmebrug.

Hvad er Chokbølgeterapi?

Hvad er Chokbølgeterapi?

Chokbølgeterapi er i dag en af de mest effektive og hurtigst voksende behandlingsformer. Behandlingen er kortvarig, yderst effektiv og i mange tilfælde et godt alternativ til operation. Der findes 2 typer chokbølger.

▸ RSW = Radierende Trykbølger.
Trykbølger dannes ved, at trykluft accelererer et ”projektil”, som støder på en metalflade, der er i kontakt med huden via gel. Projektilets bevægelsesenergi bliver omdannet til trykbølger, når den rammer metalfladen og overføres derefter til det beskadigede væv beliggende under huden.

▸ FSW = Fokuserede Chokbølger.
Chokbølger dannes via en elektromagnetisk spole, som i et aflukket vandfyldt kammer danner chokbølger. Den chokbølge der dannes bliver rettet til af kammerets udformning ud i et fokuseret punkt og i en dybde, der svarer til skadens beliggenhed.

Både trykbølger og chokbølger overfører energi til vævet i form af lydbølger. I begge tilfælde overføres energien til behandlingsområdet og har en positiv effekt på vævets metabolisme og blodcirkulation. Man forsøger således via tilførsel af energi til vævet at påvirke kroppens egen ”reparationsevne”. Trykbølger og chokbølger er med andre ord blot et spørgsmål om at kunne aktivere kroppens egne helende egenskaber.

Hvor kan chokbølgeterapi hjælpe dig: 

 • Fod: Hælspore, Svangsene-irritation, Nedsunket forfod, Mortons neuron, Seneirritation i fod og ankel, træthedbrud, vækstzone problematik i hælknoglen.
 • Læg: Achillessene smerter, Skinnebenssmerter (Shin splint), fibersprængning i lægmuskel.
 • Knæ: Springerknæ/Jumpers knee (=knæskals-senebetændelse), Løber knæ/Runners knee, Osgood Schlatter.
 • Hofte: Throchanterbursit, Throchanter-seneirritation, Iliotibial bånd syndrom (hoftens yderside), Seneirritation i hoftens inderside.
 • Arm: Musearm, Seneirritation/betændelse af håndleddets sener, Carpaltunnelsyndrom, Tennisalbue/lateral epicondylit, Golfalbue/mediale epicondylitis, Biceps- og triceps-sene irritation/betændelse.
 • Skulder: Irritation/betændelse i senerne omkring skulderen. (Suprspinatus tendinopati, Infraspinatus tendinopati, Subscapularis tendinopati).
 • Ryg: Hold i lænden/Lumbago. (Rygsmerter)
 • Generelt: Langvarige lokale smertetilstande, fibersprængninger, myofacielle triggerpunkter.

 

Varighed og indledende undersøgelse: Der er afsat 60 min. til undersøgelsen. For at sikre os, at du får den rigtige behandling, indleder vi altid med en grundig fysioterapeutisk undersøgelse. Her vil din skade også blive undersøgt med ultralydsscanning. Undersøgelsen vil vise, om chokbølge er den rigtige behandling til dig, og vil desuden vise præcist hvor, behandlingen skal gives.

 

Dine fordele:

 • Behandlingens succesrate er høj – ofte højere end ved kirurgi.
 • Kort behandlings- og proceduretid.
 • Mange oplever færre smerter efter behandlingen. Du må gerne være aktiv i den tid behandlingen varer - omkring 3-5 behandlinger over 3-5 uger. 
 • Chokbølgeterapi vil ofte kunne gøre, at operativ behandling kan undgåes.
 • Effekten vil opstå her og nu samt over det næste halve år.

 

Bonus info:
Chokbølger har vist sig at:

 • Stimulere cellens kraftværk og skabe kemisk energi.
 • Stimulere ny knoglevækst.
 • Øge cellens evne til at hele ved at øge cellens gennemtrængelighed og øge cellens immumforsvar.
 • Fremmer stoffet NO, som er med til at øge blodkarrets gennemtrængelighed for opbyggende celler.
 • Stimulering af stamceller i kroppen målrettes til det skadede område.
 • Øge neovaskularisation (dvs. dannelsen af nye blodkar).
 • Stimulere fibroblaster/cellerne til at generere nye bindevæv.
 • Kontrollere og styre inflammationen i vævet.
 • Kontrollere smerteoplevelsen ved opløsning af Substans P og reduktion af smertenerver.